Τροποποίηση του «Σχεδίου για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ιδία Κατανάλωση»

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Αγαπητά Μέλη,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 19/03/2024, ενέκρινε την τροποποίηση του υφιστάμενου Σχεδίου με τίτλο «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση».

 

Το τροποποιημένο Σχέδιο τέθηκε σε ισχύ από τις 02 Απριλίου 2024.

 

Οι κύριες τροποποιήσεις του Σχεδίου, είναι οι ακόλουθες:

 

  1.  Παροχή δυνατότητας συνδυασμού των Κατηγοριών Συμψηφισμού Λογαριασμών (net-billing) και Εικονικού Συμψηφισμού Λογαριασμών (virtual net-billing) σε επιχειρήσεις.
  2.  Διαγραφή της απαίτησης για μελέτη διαστασιολόγησης του φωτοβολταϊκού συστήματος από την Κατηγορία Α – Συμψηφισμός Μετρήσεων (net-metering), για φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ από 4.2 kWp έως 10,4 kWp (ανώτατο όριο κατηγορίας) που θα εγκατασταθούν σε υποστατικά με τριφασική παροχή ηλεκτρισμού.
  3.  Αλλαγή της μεθοδολογίας συμψηφισμού για τις Κατηγορίες Συμψηφισμού Λογαριασμών (net-billing) και Εικονικού Συμψηφισμού Λογαριασμών (virtual net-billing).
  4.  Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών συστημάτων που θα εγκατασταθούν στην Κατηγορία Εικονικού Συμψηφισμού Λογαριασμών, από τα 150 kWp στα 400 kWp, χωρίς εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης και από 500 kWp σε 1000 kWp για συστήματα που θα συνδυαστούν με αποθήκευση.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ – ΑΗΚ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από τον ΔΣΔ-ΑΗΚ και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της ΑΗΚ.

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

 

Μπορείτε να δείτε τον Οδηγό του τροποποιημένου Σχεδίου ΕΔΩ.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest