Σκοπός ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

ΣΚΟΠΟΙ ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σήμερα, το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων με σκοπό:

Η υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου επιτυγχάνεται με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τις μονάδες - μέλη του μέσα από:

Επιγραμματικά να αναφερθεί επίσης ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου:

Απώτερος σκοπός του Συνδέσμου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για α) την εύρυθμη λειτουργία της βιομηχανικής δραστηριότητας και β) για την πρωτοποριακή ανάπτυξη της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

99 903434
25 755866

Email

syvagiouathanasiou@outlook.com

Γραφεία ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Falea & Koutsoventi Corner, Ayios Athanasios Industrial Area, Limassol 4101