Ιστορική Αναδρομή

Ιστορικη Αναδρομη - ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Είναι γεγονός ότι η Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου άρχισε να λειτουργεί το 1980, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά έργα υποδομής. Η ανάγκη προώθησης και επίλυσης των διάφορων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τότε, οδήγησε αρχικά στην σύσταση μιας επιτροπής, και αργότερα, στην ίδρυση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου (ΣΥ.ΒΙ.Α.Α.), το 1986.

 

Έκτοτε, η δημιουργία του Συνδέσμου που να προασπίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Βιομηχανικής περιοχής, έθετε και θέτει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, την επίτευξη των οποίων όλα τα μέλη του Δ.Σ. προωθούν με ανιδιοτέλεια, συνέπεια και αυταπάρνηση.

Μέσω αυτού, φανερώνεται ότι ο Σύνδεσμος αποτελεί μια καλά οργανωμένη προσπάθεια του τοπικού βιομηχανικού κόσμου για τον πραγματικό εκσυγχρονισμό της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου.

 

Ο Σύνδεσμος, με 37 και πλέον χρόνια δράσης και εκπροσώπησης της βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, αποτελεί σήμερα έναν από τους κύριους εκπροσώπους της, λειτουργόντας παράλληλα και ως ένας ισχυρός σύμμαχος των μονάδων-μελών του. 

Από το 1986 μέχρι σήμερα, έγραψε μια λαμπρή πορεία διεκδικήσεων και έργων για τις μονάδες-μέλη του.

ΕΡΓΑ - ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, στα πλαίσια του «συνανήκειν», προωθεί τις αξίες της ενσυναίσθησης και της συναδελφοσύνης, της στενής επαφής και της αλληλοβοήθειας – αξίες που έχουν ως στόχο την προαγωγή της φιλίας μεταξύ των μονάδων, των εργαζομένων αλλά με όποιο άλλο κομμάτι συνθέτει το πάζλ της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου. Με λίγα λόγια, είναι ο προασπιστής του κοινού καλού της περιοχής. Αυτές οι αξίες, αποτελούν για τον σύνδεσμό μας, την Λυδία Λίθο της ύπαρξης του.

Ο Σύνδεσμος, απαριθμεί σημαντικά έργα και επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν είτε από τον ίδιο, είτε με τον ίδιο. Υπήρξε μάλιστα πολλές φορές, και ο αρχιτέκτονας τον περισσότερων εξ αυτών. Μερικά από αυτά είναι:

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Ο ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Λαμβάνει μέρος και εκπροσωπείται στο Δ.Σ. του ΕΒΕΛ Λεμεσού, όπως επίσης και στην Επιτροπή Βιομηχανίας ΚΕΒΕ.

Επίσης λαμβάνει μέρος στις συνεδριάσεις του ΣΚΕ Αγίου Αθανασίου συμβάλλοντας έτσι στο αξιόλογο έργο που επιτελεί. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου συνεισφέρει στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΒΕΛ, αλλά και του ΚΕΒΕ, το οποίο έχει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο στον καθορισμό αποφάσεων οικονομικής ανάπτυξης.

Διατηρεί καλές σχέσεις με Δημάρχους και άλλους Πολιτικούς Αξιωματούχους καθώς επίσης και εμπορικούς παράγοντες με σκοπό την συνεργασία και την άμεση εισαγωγή των προβλημάτων - αιτημάτων του στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Δέχεται επισκέψεις από διάφορους αξιωματούχους πολιτικών παρατάξεων, στους οποίους διαβιβάζονται όλα τα καίρια προβλήματα της Βιομηχανικής μας Περιοχής.

Ο ΣΥ.ΒΙ.Α.Α ΑΛΛΑΖΕΙ ΟΨΗ

Σταδιακά, ο σύνδεσμος θα προσπαθήσει να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο της Βιομηχανικής και θα επιχειρήσει να του προσφέρει όσα περισσότερα μπορεί, πάντοτε με έργα και πράξεις. Ο σύνδεσμος είναι αρωγός της κάθε μονάδας- μέλους του και των εργαζομένων της, έτοιμος να βρει λύσεις σε ό,τι χρειαστεί.

ΓΙΝΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Προκειμένου ο Σύνδεσμός μας να συνεχίσει να κάνει μεγάλα και σταθερά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία εντός της Βιομηχανικής μας Περιοχής, χρειάζεται και εσάς.

Χρειάζεται να εγγραφείτε, όχι μόνο για να ενδυναμωθεί οικονομικά κάνοντας κοινωφελή έργα, αλλά και για να γίνει μαζικότερη η φωνή του στην διεκδίκηση των αιτημάτων & δικαιωμάτων των μελών του!

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο

99 903434
25 755866

Email

syvagiouathanasiou@outlook.com

Γραφεία ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Falea & Koutsoventi Corner, Ayios Athanasios Industrial Area, Limassol 4101