Σχέδιο Χορηγιών: Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2023

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Σας ενημερώνουμε ότι η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ) ως το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), ανακοινώνουν την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του Προγράμματος «Ενίσχυση Κυβερνοασφάλειας στις Κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 2023» και καλεί τους δικαιούχους να υποβάλουν σχετικές Προτάσεις Έργων.

 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας και στη διασφάλιση της βέλτιστης προστασίας των υποδομών, των συστημάτων και των πληροφοριών των κυπριακών ΜμΕ και, κατ’ επέκταση, στην ενδυνάμωση της ανθεκτικότητάς τους. Επιπρόσθετα, προσβλέπει στην πιστοποίηση των ΜμΕ όσον αφορά στη συμμόρφωσή τους με ευρωπαϊκά και διεθνή μέτρα και κριτήρια, όπως  αυτά καθορίζονται μέσω του  Πλαισίου Κυβερνο-Υγιεινής για ΜμΕ του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY).

 

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου «N4CY-Development of the National Cybersecurity Coordination Centre of the Republic of Cyprus» (Grant Agreement 101101331).

 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε περαιτέρω σχετική πληροφόρηση.

 

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 1.000.000 Ευρώ
Ελάχιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: 20.000 Ευρώ
Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο: 60.000 Ευρώ
Ένταση Ενίσχυσης: 60%

 

Η υποβολή προτάσεων γίνεται μέσω της πύλης IRIS του ΙδΕΚ και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Ιανουαρίου 2024.

 

Για περισσότερες διευκρινήσεις/βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail support@research.org.cy  ή τηλεφωνικώς στο 22-205000.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest