Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους Πεζόδρομους / Λωρίδες της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 22/03/2024 στους πεζόδρομους/λωρίδες της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου από εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Δήμου Αγίου Αθανασίου και του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου.

 

Η επίσκεψη αφορούσε την καταγραφή και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πεζόδρομοι/λωρίδες, όπως, τον μεγάλο αριθμό ακινητοποιημένων οχημάτων και το ανεξέλεγκτο πέταγμα μπάζων, τα οποία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. μιας φωτιάς) ενδέχεται να δυσχεραίνουν το έργο των σωμάτων ασφαλείας (π.χ. της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας).

 

Απώτερος σκοπός της συνάντησης ήταν αφενός η ασφάλεια του κόσμου της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου και αφετέρου, η διαφύλαξη των εργοστασιακιών κτηρίων, σε περίπωση που υπάξει κάποιο έκτακτο περιστατικό/ατύχημα στην Βιομηχανική Περιοχή.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest