Παράταση Υποβολής Στοιχείων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Αγαπητά Μέλη,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, με σκοπό τη βέλτιστη επικαιροποίηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στη βάση της αναβαθμισμένης ψηφιακής πλατφόρμας, ανακοινώνει την παράταση της υποβολής στοιχείων των Πραγματικών Δικαιούχων για όλες τις περιπτώσεις εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2024.

Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, στις μη συμμορφούμενες εταιρείες και άλλες νομικές οντότητες θα επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση στη βάση του Νόμου 188(Ι)/2007 Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τέθηκε σε εφαρμογή στις 23/2/2021.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest