Πρόσκληση στην Παρουσίαση Σχεδίων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας 06/07/2023

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου (ΣΥ.ΒΙ.Α.Α.), προσκαλεί όλες τις εγκατεστημένες Μονάδες/Εταιρίες της Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου να παραστούν στην παρουσίαση των Σχεδίων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας που διοργανώνει την Πέμπτη, 06/07/2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ομίλου Δημητριάδη (Φαλέα 9, Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου).

Τα σχέδια που θα παρουσιαστούν είναι:

  • Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για Ιδία Κατανάλωση
  • «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και άλλους φορείς»

 

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από Λειτουργούς των Υπηρεσιών Ενέργειας, και, Βιομηχανίας & Τεχνολογίας του ΥΕΕΒ, οι οποίοι μετά το πέρας της παρουσίασης θα απαντήσουν και σε ερωτήσεις που τυχόν τεθούν από τους/τις παρευρισκόμενους/ες.

Η προθεσμία για Δηλώσεις Συμμετοχής είναι μέχρι την Τρίτη, 04/07/2023.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή/και Δηλώσεις Συμμετοχής παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στο syvagiouathanasiou@outlook.com ή στο τηλέφωνο 25-755866.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest