Προδιαγραφές για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα, η οποία θα γίνεται μέσω του Cyprus electronic Government Gateway (CeGG)

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Αγαπητά Μέλη του ΣΥ.ΒΙ.Α.Α.,

Το Τμήμα Τελωνείων πληροφορεί ότι έχουν δημοσιευθεί οι Προδιαγραφές για την B2G Επικοινωνία των Συστημάτων των Οικονομικών Φορέων με τα Νέα Τελωνειακά Συστήματα, η οποία θα γίνεται μέσω του Cyprus electronic Government Gateway (CeGG).

Τα έγγραφα έχουν αναρτηθεί στον θεματικό σύνδεσμο «Τεχνικές Πληροφορίες» της ιστοσελίδας «ΘΗΣΕΑΣ» του Τμήματος Τελωνείων.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest