Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης των Σχεδίων του ΥΕΕΒ στον ΣΥ.ΒΙ.Α.Α.

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Την Πέμπτη, 06/07/2023 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση παρουσίασης των σχεδίων του ΥΕΕΒ “Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ για Ίδια Κατανάλωση”  και “Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις επιχειρήσεις και άλλους Φορείς” που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου.

Την παρουσίαση πραγματοποίησαν Λειτουργοί από τις Υπηρεσίες του ΥΕΕΒ, Ενέργειας, και, Βιομηχανίας & Τεχνολογίας αντίστοιχα, κύριοι Ιωσήφ Σπυρίδης και Ανδρέας Λιζίδης.

Οι παρευρισκόμενοι έτυχαν ενημέρωσης για τα σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και με το πέρας των παρουσιάσεων, είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα προς τους Λειτουργούς.

Μετά από αίτημα των παρευρισκομένων, οι παρουσιάσεις της εν λόγω εκδήλωσης αναρτώνται πιο κάτω:

Παρουσίαση Σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 060723

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες περί των σχεδίων, μπορείτε να απευθύνεστε απευθείας στους Λειτουργούς:

Ιωσήφ Σπυρίδη – email: ispyrides@mcit.gov.cy    τηλέφωνο: 22409385  (για σχέδιο Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ για ίδια κατανάλωση – Υπηρεσία Ενέργειας ΥΕΕΒ)

Ανδρέα Λιζίδη – email: alizides@meci.gov.cy    τηλέφωνο: 22867148  (για σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις – Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας)

 


Φωτογραφιές από την εκδήλωση

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest