Ενημέρωση για διαφοροποίηση διαδικασίας αδειοδότησης βιομηχανικών αναπτύξεων – Τροποποίηση Κανονισμού

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Αγαπητά Μέλη,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε ότι από την 9η Οκτωβρίου 2023 διαφοροποιήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης των βιομηχανικών αναπτύξεων εντός των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών.

 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Τροποποιητικού Κανονισμού του 2023, (Κ.Δ.Π 233/2023) (επισυνάπτεται), μεταξύ άλλων (τροπολογιών που φαίνονται στο σχετικό συνημμένο), τροποποιήθηκε ο Κανονισμός 8, στον οποίο αναφέρεται ότι ο αιτητής/μισθωτής υποβάλλει αρχιτεκτονικά σχέδια για εξασφάλιση άδειας οικοδομής στην οικεία αρμόδια Αρχή, αντί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως προνοούσε ο εν λόγω Κανονισμός πριν την τροποποίηση.

 

Στην βάση της πιο πάνω τροποποίησης, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5826, ημερομηνίας 06/10/23 το Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Ειδικό (Καταργητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2023 (Κ.Δ.Π 319/2023) (επισυνάπτεται), σύμφωνα με το οποίο καταργείται το Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2009 καθώς και το Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Ειδικό (Καταργητικό) Διάταγμα Ανάπτυξης του 2014.

 

Διευκρινίζεται:

  1. ότι το υπό αναφορά Καταργητικό Διάταγμα ρυθμίζει ότι οι αιτήσεις που εκκρεμούν στις Πολεοδομικές Αρχές, θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία που ίσχυε πριν την τροποποίηση.
  2. πως με την νέα ρύθμιση, για τις αναπτύξεις εντός των Κυβερνητικών Βιομηχανικών Περιοχών, θα απαιτείται η έκδοση πολεοδομικής άδειας, όπως εφαρμόζεται και για τις Βιομηχανικές Ζώνες.  

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest