Δημογραφική Έρευνα 2023 Βιομηχανικής Περιοχής Αγίου Αθανασίου

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Ως Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό αλλά και επίλυση των προβλημάτων της βιομηχανικής μας περιοχής, διεξάγουμε μια σημαντική δημογραφική έρευνα.

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε απαντώντας στο ερωτηματολόγιο που ετοιμάσαμε προκειμένου να καταγράψουμε τυχόν περαιτέρω ιδέες, ανάγκες και προβλήματα τόσο των μονάδων/εταιριών σας, όσο και των εργαζομένων σας για την βιομηχανική μας περιοχή.

 

Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική και θα συμβάλει τα μέγιστα στην προσπάθειά μας για μια ακόμη πιο λειτουργική βιομηχανική κοινότητα.

 

O σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο μπορεί να σταλεί κατόπιν αιτήματος στο syvagiouathanasiou@outlook.com.

 

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest