Ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας για παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 και Πληρωμής Φόρου/Εισφορών, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Φορολογίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 η εμπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 και η πληρωμή τυχόν οφειλόμενου φόρου/εισφορών που προκύπτουν με βάση τη Δήλωση.

 

Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2022 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2022 είναι μεγαλύτερο από 19.500 ευρώ.

 

Η υποβολή της Δήλωσης πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy.

 

Σε περίπτωση που προκύπτουν οφειλές με βάση τη Δήλωση, αυτές μεταφέρονται αυτόματα στη Φορολογική Πύλη – Κατάσταση Οφειλών.

 

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί σχετικός οδηγός για τις πληρωμές.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest