Παρουσίαση Σχεδίου Χορηγιών ενθάρρυνσης της μείωσης εκπομπής αέριων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις

Picture of ΣΥ.ΒΙ.Α.Α
ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

Latest Post

Ο Σύνδεσμος μας, συμμετείχε χθες στην εξ’ αποστάσεως ενημερωτική ημερίδα με θέμα την «Παρουσίαση Σχεδίου Χορηγιών ενθάρρυνσης της μείωσης εκπομπής αέριων του θερμοκηπίου στις επιχειρήσεις», που διοργάνωσε η ΟΕΒ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

 

Στόχος του Σχεδίου είναι η οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων, ούτος ώστε να προχωρήσουν σε δράσεις που αφορούν στην μέτρηση και πιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τις οποίες είναι υπεύθυνες, την παρακολούθηση τους και την προώθηση δράσεων προς μείωση τους.

 

Το Σχέδιο θα παρέχει οικονομικά κίνητρα υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας για ενθάρρυνση της μείωσης της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μέσω της υποβολής εγγράφων και μελετών τα οποία θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που η υλοποίησή τους θα έχει ως απώτερο σκοπό τη μείωση εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα θα επιχορηγεί τη δημιουργία μελετών ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν τα ακόλουθα:

 

  • Σχέδιο Παρακολούθησης
  • Έκθεση Απογραφής
  • Έκθεση της Επαλήθευσης της Απογραφής για το έτος αναφοράς
  • Καταρτισμός Σχεδίου Δράσης μείωσης Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΑΘ)
  • Έκθεση Επικύρωσης μελλοντικών (εκτιμώμενων) μειώσεων ή απομακρύνσεων ΕΑΘ για τις δράσεις του Σχεδίου Δράσης

 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο αυτό μπορείτε να βρείτε στην παρουσίαση που επισυνάπτεται ΕΔΩ.

Tags:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest