ΣΥ.ΒΙ.Α.Α - Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου

H Βιομηχανική Περιοχή Αγίου Αθανασίου άρχισε να λειτουργεί το 1980, χωρίς ωστόσο να έχουν ολοκληρωθεί τα βασικά έργα υποδομής. Η ανάγκη προώθησης και επίλυσης των διάφορων προβλημάτων που παρουσιάστηκαν τότε, οδήγησε αρχικά στην σύσταση μιας επιτροπής και αργότερα, στην ίδρυση του Συνδέσμου Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου (ΣΥ.ΒΙ.Α.Α.), το 1986.

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Είμαστε ο σύνδεσμος ο οποίος προασπίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Βιομηχανικής περιοχής Αγίου Αθανασίου, θέτοντας μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, την επίτευξη των οποίων όλα τα μέλη του Δ.Σ. προωθούν με ανιδιοτέλεια συνέπεια και αυταπάρνηση.

ΣΥ.ΒΙ.Α.Α - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αγίου Αθανασίου, αλλάζει όψη. Μεγαλώνει.

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ!

ΣΥ.ΒΙ.Α.Α

Νέα & Ανακοινώσεις

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ

Αρωγή

Αρωγή στην καταγραφή, προώθηση και επίλυση των προβλημάτων ή/και αιτημάτων των μονάδων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εκπροσώπηση

Συμμετοχή σε διάφορα Δ.Σ. με στόχο την άμεση διεκδίκηση των συμφερόντων της Βιομηχανικής μας και την άμεση εισαγωγή προβλημάτων στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ενημέρωση

Ενημερωτικά δελτία για θέματα όπως: νομοθεσίες, σχέδια χορηγιών κ.α. του Υπουργείου, του ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ/ΕΒΕΛ.